Mikä on pienryhmä?

Suosittelemme, että jokaisella verkostolaisella olisi oma pienryhmä. Pienryhmän perustaminen on helppoa. Se voi aluksi muodostua vaikka vain sinusta ja ystävästäsi ja laajentua myöhemmin. Tässä vinkkejä pienryhmän perustamiseen ja vapaaehtoisena pienryhmän vetäjänä toimimiseen, sekä siitä mitä pienryhmissä käydään läpi.

1. Mikä on pienryhmä?

Verkostossa pienryhmiä on aikaisemmin kutsuttu soluiksi. Solun ajatushan on kasvaa ja jakaantua. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että jotkut pienryhmät muodostuvat vakiintuneiksi ryhmiksi. Osa ryhmistä taas pysyy toiminnassa tietyn elämänvaiheen ajan, kuten opiskeluajan, kotivanhemmuuden tai sinkkuvaiheen.

Joskus ryhmä saattaa kasvaa ja siitä muodostuu jopa kymmenien ihmisten pienyhteisö esim. jonkin kiinnostuksen aiheen ympärille. Pienryhmän ajatus voi kuitenkin toteutua myös harrastusryhmässä. Esimerkiksi innokkaat maastopyöräilijät voivat jakaa elämää ja kristityn kasvun kipupisteitä harrastuksensa parissa.

Oleellista on kuitenkin elämän jakaminen yhdessä sekä hengellinen kasvu. Hengellinen kasvu ja opetuslapsena eläminen tarvitsee ympärilleen turvallisen ympäristön ja ihmiset joiden kanssa on turvallista keskustella ja pohtia vaikeitakin asioita.

2. Miten pienryhmä perustetaan?

Jeesuksen sanoin: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään”. Pienryhmä on minimissään kahden henkilön, mutta yleensä 5-7 hengen ryhmä. Jokaiselle on hyvä olla tilaa ja aikaa jakamiseen ryhmän kokoontumisessa.

Luovuus ja nykyteknologian hyödyntäminen on sallittua, vaikka aina ei olisi mahdollista tavata kasvokkain. Kokoontumisen voi järjestää vaikka kahvilassa, kävelylenkillä tai videopuhelun välityksellä. Pienryhmä on aina osa seurakuntaa, tässä tapauksessa Verkostoa.

3. Kuka voi vetää pienryhmää?

Edellytämme pienryhmäohjaajilta sitoutumista 30 askelta Verkostoon -materiaalin läpikäymiseen ja mentorointisuhteeseen:

 • Kokemusta siitä, että kykenet käymään 30 askeleen ohjelman läpi ryhmäsi kanssa
 • Kokemusta siitä, että Verkosto on sinun hengellinen kotisi
 • Valmiutta lähteä käymään Hengellistä kasvupolkua läpi ryhmäsi kanssa
 • Sitoutumista tehtävään
 • Kypsyyttä antaa toisille tilaa
 • Suostumista yhteiselle tielle ja hengelliseen kasvuun toisten kanssa
 • Ymmärrystä siitä, että pienryhmätoiminta ei ole ”rakettitiedettä”

4. Kokoontumisen rakenne

Ryhmätilanteen sopiva kesto on noin 2 tuntia. Kokoontumista on hyvä jakaa pienempiin osiin vaikkapa seuraavasti:

 • Alussa pieni tarjoilu nyyttäriperiatteella on hyvä jäänmurtaja. Tarjoilujen lomassa on hyvä vaihtaa tärkeimmät kuulumiset (30 min)
 • Rukoillaan ja jos mahdollista ylistetään yhdessä (15min)
 • Käydään yhdessä läpi kokoontumiskerran materiaalia. Jokainen saa halutessaan jakaa aiheesta ajatuksia ja keskustellaan niiden pohjalta (60 min)
 • Lopussa rukoillaan lyhyesti jokaisen puolesta ja yhdessä rukoillaan Herran siunaus.

Ajan myötä ryhmätilanteeseen muodostuu oma rakenne, jonka mukaan on hyvä elää, kunhan se sisältää elämämme tarinoita, rukousta, aihepiirin käsittelyä ja sen nostamien asioiden jakamista.

5. Elämän jakaminen pienryhmissä

Saatamme miettiä, että mitä muut ajattelevat jos he tietäisivät millainen oikeasti olen. Kun tutustumme toisen ihmisen ”epätäydellisyyteen” huomaamme ystävyytemme syventyvän. Kohdatessamme meidän ei tarvitse puhua säästä tai muusta pintapuolisesta ”small talk” -aiheesta vaan voimme mennä heti syvälle. Tarvitsemme tällaista oikeaa puhetta ja syvyyttä. Jo tästä ymmärrämme myös, että ryhmäläisten asiat ovat ryhmän välisiä, eivät yleiseen jakoon tarkoitettuja.

6. Mitä ryhmissä käydään läpi

Verkoston pienryhmien käytössä on Hengellinen kasvupolku -materiaali, sekä pienryhmämateriaaleja erilaisista teemoista. Hengellisen kasvupolun aihepiirit jakautuvat neljään kategoriaan: Jumala-suhde, sisäinen kasvu, ihmissuhteet ja seurakunta. Jokaisesta kasvupolun kohdasta löytyy käsiteltävää vähintään kolmelle kokoontumiskerralle.

Samalla nämä aihepiirit syventävät niitä aiheita, mitä on jo käsitelty 30 askeleen materiaalissa. Jokainen ryhmänohjaaja saa opastuksen kasvupolun läpikäymiseen joko henkilökohtaisesti tai yhteisessä koulutuksessa.

7. Käytännön ohjeita

 • Viettäkää yhdessä ryhmän kanssa myös muuta vapaa-aikaa
 • Osallistukaa yhdessä Verkoston messuun ainakin kerran kaudessa, ryhmällä on palveluvuoro messussa
 • Pidä ryhmäsi tiedot Verkoston rekisterissä ajan tasalla
 • Osallistukaa joskus sovitusti esim. Love People -toimintaan
 • Etsikää aktiivisesti uusia jäseniä joukkoonne