Mikä on pienryhmä?

Suosittelemme, että jokaisella verkostolaisella olisi oma pienryhmä. Pienryhmän perustaminen on helppoa. Se voi aluksi muodostua vaikka vain sinusta ja ystävästäsi ja laajentua myöhemmin. Tässä vinkkejä pienryhmän perustamiseen ja vapaaehtoisena pienryhmän vetäjänä toimimiseen, sekä siitä mitä pienryhmissä käydään läpi.

1. Mikä on pienryhmä?

Oleellista pienryhmässä on elämän jakaminen yhdessä sekä hengellinen kasvu. Hengellinen kasvu ja opetuslapsena eläminen tarvitsee ympärilleen turvallisen ympäristön ja ihmiset, joiden kanssa on turvallista keskustella ja pohtia vaikeitakin asioita. Pienryhmän voi aloittaa vaikka kahdestaan kaverin kanssa.

Jeesuksen sanoin: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään”. Pienryhmä on minimissään kahden henkilön, mutta yleensä 4-7 hengen ryhmä. Ryhmän koko määrittyy sen mukaan että jokaiselle riittää aikaa jakamiseen kokoontumisessa.

2. Miten pienryhmä perustetaan?

Luovuus ja nykyteknologian hyödyntäminen on sallittua, vaikka aina ei olisi mahdollista tavata kasvokkain. Kokoontumisen voi järjestää vaikka kahvilassa, kävelylenkillä tai videopuhelun välityksellä. Pienryhmä on aina osa seurakuntaa, tässä tapauksessa Verkostoa.

3. Kuka voi vetää pienryhmää?

Ryhmän voi perustaa ja sitä voi vetää kuka tahansa verkostolainen. Verkoston pienryhmän vetäjältä edellytämme yhteydenpitoa työntekijöiden kanssa jotta pysymme kärryillä pienryhmiemme tilanteesta ja pystymme olemaan tukena ja ohjaamassa kun sille on tarvetta.

4. Kokoontumisen rakenne

Ryhmätilanteen sopiva kesto on noin 2 tuntia. Kokoontumista on hyvä jakaa pienempiin osiin vaikkapa seuraavasti:

  • Jotain suuhun pantavaa ja kuulumisten vaihtoa (30 min)
  • Rukoillaan ja jos mahdollista ylistetään yhdessä (15min)
  • Käydään läpi kokoontumiskerran materiaalia. Jokainen saa halutessaan jakaa aiheesta ajatuksia ja keskustellaan niiden pohjalta (60 min).
  • Päätetään yhdessä rukoillen tilanteen mukaan lyhyesti tai pitkän kaavan mukaan.

Ajan myötä ryhmätilanteeseen muodostuu oma rakenne, jonka mukaan on hyvä elää, kunhan se sisältää elämämme tarinoita, rukousta, aihepiirin käsittelyä ja sen nostamien ajatusten jakamista.

5. Elämän jakaminen pienryhmissä

Saatamme miettiä että mitä muut ajattelevat jos he tietäisivät millainen oikeasti olen. Kun tutustumme toisen ihmisen epätäydellisyyteen huomaamme ystävyytemme syventyvän. Kohdatessamme meidän ei tarvitse puhua säästä tai muusta pintapuolisesta, vaan voimme mennä heti syvälle. Tarvitsemme tällaista oikeaa puhetta ja syvyyttä. Ymmärrämme myös, että ryhmäläisten asiat ovat ryhmän välisiä ja luottamuksellisia, eivät yleiseen jakoon tarkoitettuja.

6. Mitä ryhmissä käydään läpi

Verkoston pienryhmien käytössä on Hengellinen kasvupolku -materiaali, jonka aihepiirit jakautuvat neljään laajaan kategoriaan: Jumala-suhde, sisäinen kasvu, ihmissuhteet ja seurakunta.

Pienryhmän voi myös aloittaa Alfan läpikäymisellä esimerkiksi Alpha Film Series -videosarjaa katsomalla ja keskutelemalla siitä.

7. Käytännön ohjeita

  • Viettäkää yhdessä ryhmän kanssa myös muuta vapaa-aikaa
  • Osallistukaa yhdessä Verkoston messuun aina kun voitte, pienryhmillä on palveluvuoro messussa noin kerran kaudessa
  • Pidä ryhmäsi tiedot ajan tasalla Verkoston työntekijöillä
  • Osallistukaa joskus sovitusti esim. Love People -toimintaan
  • Olkaa avoimia uusille tulijoille ja etsikää aktiivisesti uusia jäseniä joukkoonne
  • Jos pienryhmä kasvaa suureksi, voi sen jakaa kahdeksi uudeksi pienryhmäksi mikä mahdollistaa jälleen uusien ihmisten mukaan tulemisen